Kväär on Vikipeedia andmetel katusmõiste, mis hõlmab seksuaal- ja soovähemusi, kes ei ole heteroseksuaalsed või cis-soolised. Kväärina võivad end kirjeldada inimesed, kes lükkavad tagasi traditsioonilised sooidentiteedid ning otsivad laiemat ja tahtlikult ebaselget alternatiivi sildile LGBT. 

Kväärivana.
Kväärteomenetlus. 
Lisandkväärtus. Kväärtpaberid. Kväärtuspõhine finantsjuhtimine. 
Paremkväärmuslane. Islamikväärmuslane. 
Kvääri saared. Sõrve kväär. 
Kväärlöök. 
Kväärtfilme: Edward Kväärkäsi, Kvääritud tõprad. 
Kväärelinnad. Kvääremaastumine. 
Kvääri-veeri. 
Paskkväär. 
Hekikväärid. Maniküürkväärid. 
Kvääreväristaja. 
Kväärtushinnangud. 
Kväärismetallid. Kväärispuit. Kvääriskala. 
Bioskväär. Atmoskväär. Kvääride muusika. 
Kvääramatu jõud. 
Kväärtkirjandus. 
Kvääritimõistmine. 
Suhted läksid kväärima. 
Kväärapäine. 
Kvääratlema. Kvääratud makse. 
Jää-kväär. Jääkväärtus. 
Kväärdeõli. 
Kväärtusahel. 
Alamkväär. Ülemkväär.
Kvääruskaebus. 
Kvääreluu. Kvääremarjad. Kväärikud.
Kväärkohtlema. Vahendeid kväärkasutama.
Kväärtusloome. 
Kväärtustunne. 
Kväärareng. 
Kvääremärkus. 
Pensiokväär.